Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op onze website met uiterste zorg en controle is samengesteld en CoffeeUnique deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. CoffeeUnique is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van CoffeeUnique verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar CoffeeUnique verwijst.

CoffeeUnique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van CoffeeUnique. CoffeeUnique behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene (leverings)voorwaarden van CoffeeUnique.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan CoffeeUnique of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Mocht bovenstaande informatie niet duidelijk genoeg zijn, of heeft u vragen. Neem gerust contact met ons op.CoffeeUnique V.O.F.
Outstanding Internet V.O.F.

Ravenswade 54
3439LD  Nieuwegein
(alleen correspondentieadres)

KvK: 57161003
BTW: NL85 2462 980B 01
Bank: NL08 INGB 0007 5255 24 (ING)